EU Fondovi

Projekti koje je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda

Naziv projekta:
Jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti tvrtke AG04 d.o.o. primjenom mrežnih marketinških rješenja.

Opis projekta:
U svrhu provedbe projekta Jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti tvrtke AG04 d.o.o. primjenom mrežnih marketinških rješenja, tvrtka AG04 i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisali su 25. listopada 2018. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake K.K.03.2.1.17.0180.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Cilj projekta je izrada jasno strukturirane, ažurne, responzivne web stranice koja tehničkom i vizualnom dojmljivošću profesionalno predstavlja kompetencije tvrtke te povećava vidljivost naših proizvoda i usluga. Cilj i aktivnosti projekta vezani su uz dugoročne ciljeve razvoja tvrtke AG04 u smislu rasta konkurentnosti te posljedično, prihoda od prodaje na domaćem i stranom tržištu.

Projekt je rezultirao novom poslovnom web stranicom.

Ukupna vrijednost projekta:
146.250,00 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:
81.900,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
11.10.2018. do 11.10.2019.

Kontakt osoba:
Mihael Sedmak
mihael.sedmak@ag04.com
+385 98 998 1532


Naziv projekta:
Internacionalizacija vlastitih rješenja i usluga na novim inozemnim tržištima – AG04

Opis i cilj projekta: 
U svrhu provedbe projekta tvrtka AG04 Innovative solutions d.o.o. i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisali su 02. kolovoza 2019. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.16.0128 u sklopu Poziva Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza 2.

Cilj projekta je jačanje međunarodne konkurentnosti predstavljanjem svojih rješenja i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici i uvođenje vlastitih rješenja i rješenja po narudžbi na nova inozemna tržišta.

U referentnoj godini se očekuje porast prihoda od prodaje i izvoza.

Ukupna vrijednost projekta:
1.074.443,55 kuna

Iznos koji sufinancira EU:
700.855,84 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
01. svibnja 2019. do 31. listopada 2020.

Kontakt osoba:
Mihael Sedmak
mihael.sedmak@ag04.com
+385 98 998 1532


Naziv projekta:
Poboljšanje konkurentnosti uvođenjem IKT rješenja za optimizaciju poslovnih procesa – AG04

Opis i cilj projekta: 
U svrhu provedbe projekta tvrtka AG04 Innovative solutions d.o.o. i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisali su 06. prosinca 2019. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.19.0735 u sklopu Poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti  MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti i prihoda optimiziranjem pet poslovnih procesa uz primjenu IKT tehnologija. IKT tehnologija će optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije te doprinijeti boljoj organizaciji rada te poboljšanju interakcije s klijentima i dobavljačima, a sve s ciljem poboljšanja tržišnog položaja.

U referentnoj godini se očekuje porast prihoda i novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta:
624.804,38 kuna

Iznos koji sufinancira EU:
324.898,27 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
15. listopada 2019. do 15. travnja 2021.

Kontakt osoba:
Mihael Sedmak
mihael.sedmak@ag04.com
+385 98 998 1532